Demà integrants del nostre col·lectiu participarant a la xerrada de Com Compartir un Obrador Alimentari?. Ús deixem tot seguit una breu explicació i la info necessària:

Els petits obradors alimentaris permeten donar valor afegit als productes alimentaris artesanals i de proximitat, sent infraestructures estratègiques per als petits productors. Un cop feta la inversió de construcció d’un obrador, pot sorgir la inquietud de compartir la infraestructura amb d’altres productors, amb l’objectiu tant de rendibilitzar la inversió com de generar un espai d’intercanvi d’experiència i potencials projectes en xarxa.

Tot i així, fer el pas a compartir l’obrador d’entrada pot generar alguns dubtes. Quins requisits legals haurem de complir per compartir la infraestructura i quins són els procediments? Com podem organitzar la feina en un obrador compartit? Com podem calcular i compartir els costos?

Aquest taller té per objectiu donar eines per a compartir un obrador, amb un enfocament pràctic, a partir del coneixement d’experiències de gestió d’obradors compartits.

En concret, els objectius del taller són conèixer les oportunitats de compartir un obrador alimentari, saber quins són els passos administratius per poder compartir-lo amb altres elaboradors i conèixer exemples d’eines i procediments per fer un ús col·lectiu de la infraestructura, tant a nivell organitzatiu i econòmic, com per al compliment normatiu.

CONTINGUTS:
1. L’obrador
2. Característiques, tipus i aspectes claus dels obradors compartits
3. Espais i equipaments (què compartirem, quins productes s’hi podran fer…)
4. Salut/sanitat (registres sanitaris, APPCCs…)
5. Governança
6. Gestió (documentació de formalització, protocols/reglaments, eines de gestió bilaterals i multilaterals…)
7. Economia (quotes, amortització, fonts de finançament, aspectes legals…)
8. Dinamització i difusió del model

INSCRIPCIONS trucant a 693 81 83 37 (Maria) o 693 81 83 55 (Mercè) o enviant un correu a maria.mestre@coopcamp.cat