Participació “Des de l’economia social posem en valor el territori i el seu patrimoni cultural, paisatgístic i agroalimentari”

L’Economia Social s’entén com un “tercer sector” de l’economia, complementari al “primer sector” (privat, amb fins de lucre) i al “segon sector” (públic, planificat). Les entitats del “tercer sector” s’organitzen en forma col·lectiva i s’orienten al voltant d’objectius socials que són prioritzats per sobre dels beneficis econòmics o del rendiment del capital. El seu principal objectiu no és maximitzar beneficis sinó aconseguir objectius socials o satisfer necessitats de les persones, el que no exclou obtenir beneficis per a la reinversió en el projecte social. Formen part de l’economia social les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació i qualsevol entitat que es regeixi pels anteriors principis orientadors.

Una d’aquestes necessitats socials pot ser la de valoritzar el territori i els seus recursos, com un patrimoni col·lectiu i un element estratègic per al seu desenvolupament socioeconòmic. A la jornada coneixerem experiències d’associacions i cooperatives que integren aquest objectiu en el seu projecte.

Objectius de la jornada:

  • Posar en valor el territori i els seus recursos com a patrimoni col·lectiu i element estratègic per al seu desenvolupament socioeconòmic sostenible.
  • Visibilitzar agents que posen en valor el territori (ecològic, cultural, patrimonial) en la seva activitat, ja sigui turística, de restauració o d’algun altre tipus de servei.
  • Donar a conèixer les diferents fórmules que ofereix l’economia social per donar cabuda a aquests projectes (associacions, cooperatives de serveis, cooperatives de treball, etc.)

Programa:

– Benvinguda i presentació de la jornada

– Presentació de casos interessants del Priorat i la Conca de Barberà:
Prioritat
Fet a la Conca,

– Dos experiències de la comarca:
Arqueovitis
Terra i Taula

– Cloenda de la jornada

– Tast

La jornada finalitzarà amb un tast de productes locals a càrrec de Terra i Taula i amb música per part d’alumnes i professors de l’Escola de Música Contrapunt.


comenta-ho


Relacions
Connexions